چطور یک اکانت تجاری در اینستاگرام ایجاد کنیم؟(قسمت دوم)

گام دوم: اکانت اینستاگرام خود را برای تجارت بهینه سازی کنید. پس از ایجاد یک اکانت اینستاگرام تجاری مناسب برای کسب و کار خود، حالا زمان آن رسیده که اکانت خود را تکمیل و بهینه کنید. برای اکانت خود یک تصویر پروفایل انتخاب کنید. بیاد داشته باشید که تصویر پروفایل شما اولین چیزی است که بیننده

ادامه مطلب